voorkom dat de hakken in het zand gaan

Verander­management

Waarom kiezen voor een verandermanager?

Het sleutelen aan de specialistische zorg en de zorg- en dienstverlening is een proces waar nooit een einde aan lijkt te komen. Never change a winning team, maar toch willen we dat die winning teams altijd beter worden. Scoort de locatie een gemiddelde van 8,5 op Zorgkaart Nederland, dan kan dat óók een 9,0 worden. Veranderen of verbeteren: het is voor veel organisaties dagelijkse kost. Want waar mogelijkheden zijn, is werk aan de winkel. 

Helaas stranden deze ideeën of initiatieven regelmatig. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld:

Medewerkers zijn onvoldoende betrokken in de verandering, waardoor er geen draagvlak is.

Medewerkers dragen veranderideeën aan, debatteren er hele werkoverleggen over, maar komen niet tot een initiatief.

De verandering levert niet direct de gewenste resultaten op, waardoor de pessimisten gelijk krijgen en de twijfelaars afhaken. Hierdoor komen de optimisten alleen te staan.

Het veranderinitiatief heeft geen eigenaar. Niemand voelt zich eindverantwoordelijk en roept de afhakers tot de orde.

wat kun je van mij verwachten?

Omdat ik geloof in persoonlijk leiderschap weet ik binnen teams genoeg draagvlak te creëren om veranderingen succesvol door te voeren. Zowel voor- als tegenstanders krijgen een stem. Door de transformatie te benaderen vanuit de inhoud, en de nadruk te leggen op de verbeteringen die de patiënt, cliënt of bewoner zal ervaren, ben ik in staat medewerkers actief en enthousiast mee te laten denken. 

“Benader transformaties vanuit de inhoud en leg de nadruk op de positieve resultaten voor de klant én medewerker. Dit leidt tot het beste resultaat.”

Teams mede-eigenaar maken van verander­trajecten

Door al bij de start te zorgen voor een team dat zich mede-eigenaar voelt van het verandertraject, is de kans van slagen groot. Om vervolgens blijvend de vruchten te plukken van de doorgevoerde veranderingen, is het van belang geregeld te monitoren of alle betrokkenen hun afspraken nakomen. Hierin is een grote rol weggelegd voor de verandermanager.

“Medewerkers en klanten waarderen Ruth om haar laagdrempelige, inspirerende en betrokken leiderschapsstijl. Voor BartN is Ruth een collega die functioneert als sparringpartner, criticus, inspirator en verbinder.”

Sylvia Barten
Directeur, BartN Trainingen

op zoek?

Op zoek naar een leidinggevende die de verbinding maakt, waardoor veranderingsprocessen mogelijk zijn?

 Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!